Sota el títol d’Smart Technology Ontec pretén difondre el missatge d’utilitzar la tecnologia de manera “smart” o intel·ligent per tal que la inversió s’avingui a les necessitats i a més, apliqui la premissa d’eficiència, de manera que enlloc de veure una despesa es vegi una inversió que aporta uns beneficis ja sigui per l’estalvi que aporta o pel valor del propi sistema.

El valor afegit d’Ontec va més enllà del simple fet de la venda de producte. Ontec pot participar en l’enginyeria del projecte i posteriorment donant suport en la posta en marxa i futur manteniment dels sistemes proporcionats.

Disposem d’un call center 24/7/365 per oferir cobertura les 24h del dia.